Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu

İşleminiz devam ediyor. Lütfen Bekleyiniz.

27.04.2004 tarih 25445 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili başvuruların kaymakamlıklar , illerdekilerin ise valilik bünyesinde kurulan Bilgi Edinme Birimi aracılığı ile yapılması gerekmektedir.


Örnek 1 - Keçiören ilçesinde bulunan gayrimenkuller ile ilgili başvurular Keçiören Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından cevaplandırılacağından, başvuru yapacak vatandaşların Keçiören Kaymakamlığı Bilgi Edinme Birimine elektronik yolla, posta yolu ile veya şahsen başvurulması gerekmektedir.


Örnek 2 - Giresun ilinde bulunan gayrimenkullerle ilgili başvurular Giresun Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından cevaplandırılacağından , Giresun Valiliği Bilgi Edinme Birimine elektronik yolla , posta yolu ile veya şahsen başvurulması gerekmektedir.

  • Belli bir şahsın (ölü ya da hayatta) Türkiye'deki malvarlığının tespiti ile ilgili sorular Genel Müdürlüğümüzce cevaplandırılmamaktadır.
  • Mirasçısı olduğunuz kişinin malvarlığını öğrenmek istiyorsunuz, bu kişinin çalıştığı yerleri, oturduğu yerleri, nufusa kayıtlı olduğu yeri v.b yerleri tespit ederek o yerin kaymakamlığının veya o yerin valiliğinin Bilgi Edinme Birimine başvurmanız gerekmektedir.
  • Yukarıda açıklandığı üzere bu tür başvurular Birimimizce cevaplandırılmayacaktır.