Kalite Yönetim Sistemi Dökümanları

Kategori: Kurum:
Doküman Başlığı Son Versiyon Tarih
AFET KADASTROSU ILE ILGILI ÇALIŞMALAR AKIŞ ŞEMASI VE TALIMATI v1.00indir Apr 10 2018 4:27PM
Afet Kadastrosu ile İlgili Çalışmalar -Kadastro Müdürlüğü v1.01indir 2013-08-01
Başvuru İşlemleri Akış Şeması ve Talimatı –Kadastro Müdürlüğü v1.01indir 2013-08-01
DEĞIŞIKLIK İŞLEMLERINE AIT EVRAKLARIN ARŞIVLENMESI ÇALIŞMALARI AKIŞ ŞEMASI VE TALIMATI v1.00indir Apr 10 2018 4:29PM
Değişiklik İşlemlerine Ait Evrakların Arşivlenmesi Çalışmaları Akış Şeması ve Talimatı – Kadastro Müdürlüğü v1.01indir 2013-08-01
EVRAK-BAŞVURU KAYIT VE HAVALE ÇALIŞMALARI AKIŞ ŞEMASI VE TALIMATI v1.00indir Apr 10 2018 4:29PM
Evrak-Başvuru Kayıt ve Havale Çalışmaları Akış Şeması ve Talimatı – Kadastro Müdürlüğü v1.02indir 2013-08-01
GENELGE, TALIMAT VE DUYURU İLETME VE İZLEME ÇALIŞMALARI AKIŞ ŞEMASI VE TALIMATI vindir Apr 10 2018 4:26PM
TALEBE BAĞLI İŞLEMLERDEN TESCILE KONU OLAN ÇALIŞMALARIN AKIŞ ŞEMASI VE TALIMATI v1.00indir Apr 10 2018 4:30PM
TALEBE BAĞLI İŞLEMLERDEN TESCILE KONU OLMAYAN ÇALIŞMALARIN AKIŞ ŞEMASI VE TALIMATI v1.00indir Apr 10 2018 4:31PM
Talebe Bağlı İşlemlerden Tescile Konu Olan Çalışmaların Akış Şeması ve Talimatı – Kadastro Müdürlüğü v1.01indir 2013-08-01
Talebe Bağlı İşlemlerden Tescile Konu Olmayan Çalışmaların Akış Şeması ve Talimatı – Kadastro Müdürlüğü v1.01indir 2013-08-01
Teftiş ve Denetim Raporları ile İlgili Çalışmalar Akış Şeması ve Talimatı - Kadastro Müdürlüğü v1.01indir 2013-08-01
TEKNIK HATALARIN DÜZELTILMESI ÇALIŞMALARI AKIŞ ŞEMASI VE TALIMATI v1.00indir Apr 10 2018 4:32PM
Teknik Hataların Düzeltilmesi Çalışmaları Akış Şeması ve Talimatı –Kadastro Müdürlüğü v1.01indir 2013-08-01
TESCILE KONU OLAN HARITA VE PLANLARIN KONTROLÜ ÇALIŞMALARI v1.00indir Apr 10 2018 4:33PM
Tescile Konu Olan Harita ve Planların Kontrolü Çalışmaları Akış Şeması ve Talimatı –Kadastro Müdürlüğü v1.04indir 2013-08-01
Tesis Kadastrosu ile İlgili Çalışmalar Akış Şeması ve Talimatı – Kadastro Müdürlüğü v1.02indir 2013-08-01
YENILEME ILE İLGILI ÇALIŞMALAR AKIŞ ŞEMASI VE TALIMATI v1.00indir Apr 10 2018 4:34PM
Yenileme ile İlgili Çalışmalar Akış Şeması ve Talimatı –Kadastro Müdürlüğü v1.01indir 2013-08-01
1